Komisyon, Emeklilik Artırımı ve Devlet Memurluğuna İlişkin Önerge’yi kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli aylıklarının sırasıyla %30’a ve asgari emekli maaşının 5 000 500 liraya yükseltilerek asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekli ve hak sahipleri için aylık asgari ödeme tutarı 3000 500 TL’dir. 500 liraya çıkacak.

Bir hizmet sözleşmesi ile bir işveren tarafından çalıştırılmak; Kendi hesabına bağımsız olarak çalışan muhtarlar ve diğerleri; Ticari kazançtan veya serbest meslekten gerçek veya basit gelir elde eden mükellefler; Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetim kurulu veya komandit şirket yönetim kurulu üyesi ortaklar; Diğer şirketlerin veya ekipman yan kuruluşlarının tüm ortakları; Tarım işçilerine yapılan gelir ve maaş ödemeleri Ocak 2023’ten itibaren %30 oranında artırılacaktır.

Yönetmelikte asgari ücret desteğinin 2023 Ocak-Haziran aylarında da devam edeceği belirtiliyor.

Bu, günlük kazancı prime tabi sigortalılar için prim ödeme günlerinin 250 TL’yi geçmediği anlamına gelmektedir. 2022 yılında SGK’ya ibraz edilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulandığı sigortalıları çalıştıran işverenlerin muhtasar ve prim beyannameleri de 250 TL’yi geçemeyecek. Sigortalıların prim ödeme gün toplamı, içinde bulunulan aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 2023 yılı muhtasar, prim hizmet beyannamelerinde bildirilir. 2023 yılında bu teminat kapsamına giren işyerlerinden bildirilen sigortalılar için prim ödeme gün toplamı. bu işverenlerin SGK’ya ödeyeceği prim primi bu tutardan düşülecektir. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında karşılanacaktır.

Toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenleri için prim üzerinden hesaplanacak günlük kazanç tutarı 500 lira olacak.

COVID-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödemelerinde yapılan hatalı işlemler nedeniyle hizmetlerinin eksik olduğu SGK’ya bildirilen sigortalılara yönelik hizmetler hayata geçirilecektir.

Kamu görevlileri maaş ve ücretlerinde (enflasyon farkı dahil) yapılan %16,48’lik artış oranı, yüzde 30’luk orana yüzde 13,52 eklenerek uygulanacaktır. Aynı dönemde enflasyon farkı hesabında yüzde 13,52’lik ek oran dikkate alınmayacaktır.

Konuşmalar

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Şükran Kablan Yeşil, teklif müzakerelerinde yüzde 30’luk memur zammının “anti-demokratik” olduğunu savundu.

AK Parti milletvekillerinin Yeşil’e tepkisinin ardından muhalefet ile AK Parti milletvekili arasında tartışma çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Takyip Erdoğan ve yardımcılarının halk oylamasıyla seçildiğine dikkat çekti. “Türkiye demokrasisinin kalbi olan bir kurumda böyle açıklamalar yapamazsınız. İşçi temsilcisi olarak demokratik kurumlara hakaret edemezsiniz” uyarısında bulundu.

Teklifi ilk imzalayan Mustafa Elitaş (AK Parti Grup Başkanvekili) oldu. Milletvekillerinin tüm sorularını yanıtladı.

Elitaş, işveren desteği uygulamasının 2023’ün ilk altı ayından sonra devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtladı.

Elitaş, İşsizlik Sigortası Fonu’nun mali durumuna ilişkin şu soruyu yanıtladı:

Fonun 2019 yılında toplam giderleri toplam gelirinden düşüldü. Fonun toplam geliri 38.270 milyar lira, gideri ise 2020 yılında 66.599 milyar lira oldu. 2021 yılında 46 milyar lira, 58.5 milyar lira gider oldu. 2022 yılında tahmini rakam. 89 milyar gelir, 55 milyar lira gider. Fon aslında 2020-2021’de üzerine düşeni yaptı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği gibi konuları hayata geçirdi. Fonun kaynakları 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla 124 milyar 306 milyon 754 bin 867 lira oldu. Gelir gider oranı %71’dir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2022 yılı itibarıyla faiz oranının yüzde 15,5 olduğunu belirtti.

Elitas, işsizliğin azaltılmasına yönelik çabalara destek kapsamında işverenlere destek verildiğini belirtti.

PinPin
Yorum yapın