Burdur Devlet Hastanesi’nde Sağlık Çalışanları İlaç Teslimi İçin Hukuki Süreç Başlattı

Burdur Devlet Hastanesi’nde, hastane eczanesinden ilaç, serum ve benzeri malzemelerin alım ve taşıma işlemlerinin “hemşire” ve “ebe” kadrolarında görev yapan sağlık çalışanlarına verilmesi uygulaması, Genel Sağlık İş Sendikası tarafından hukuki mücadele ile karşılanıyor. Yapılan değerlendirmeye göre, bu görevlerin “hemşire” veya “ebe” kadrolarının görev tanımlarında yer almadığı sonucuna varıldı.

Genel Sağlık İş Sendikası, bu haksız ve hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi talebiyle başvuruda bulundu, ancak başvuru idare tarafından reddedildi. Bunun üzerine Sendika, Isparta İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı.

Bu dava, sağlık çalışanları hemşire ve ebelerin görev tanımlarının dikkate alınması gerekliliği konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Kazanılacak olan sonuç, diğer sağlık emekçilerini de yakından ilgilendireceği için “emsal” niteliği taşıyor.

Genel Sağlık İş Sendikası, görev tanımı göz ardı edilerek yapılan görevlendirmelere karşı her zaman mücadele etme kararlılığını sürdürüyor ve sağlık emekçilerinin haklarını korumak amacıyla çaba harcamaya devam edeceğini vurguluyor.

PinPin
Yorum yapın