Sağlık Personeli Kimdir? Ne İş Yapar?

Sağlık personeli 39 farklı branşta hizmet sunan, mesleğini icra ederken özveri göstererek çalışan emekçidir. Psikolojik olarak oldukça yıpratıcı olan bir mesleği icra eden sağlık personeli, acı ve ızdırabı olan insanlara hizmet ettiği için hem bedenen hem ruhen yorulmaktadır.

Sağlık personeli mesleğini icra ederken hala belli bir meslek kanunu olmayan kamu çalışanıdır diyebiliriz. Net bir görev tanımı olmadan, genel ve yuvarlak tanımlamalarla görev yaptırılan sağlık personeli, görev yaptığı birimdeki tüm işleri yapmakla yükümlü adledilmektdir.

Meslek tanımı olmadığı için çalışılan birimin hem sorumlusu hem de aynı zamanda tüm işlerini yürütmekle görevli olan sağlık personelleri, tıpkı öğretmenler de olduğu gibi kendileri için de meslek kanununun çıkarılmasını talep ediyorlar.

Sağlık personelinin belli bir görev tanımı ya da kanunu kısaca mevzuatı olmadığı için hem aynı iş yaptıkları meslektaşları tarafından hem idarecileri tarafından hem de diğer üst yönetimler tarafından rahatlıkla manipüleye maruz kalmaktadırlar.

Mesleki bilinç yoksunluğunun fazlasıyla hissedildiği, sahaya uzak akademisyenlerin daha çok söz hakkına sahip olduğu ve her meslekte olduğu gibi sağlıkta da siyasi sebeplerin ve ucuz iş işgücü isteğinin sonucunda geçmiş yıllara nazaran daha iyi konumda olsalar da sağlık personeli mesleki kanunlarını haklı olarak talep etmektedir.

Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

Başta da dediğimiz gibi 39 farklı Unvandan oluşan sağlık personeli hastalar için belirlenen tedaviyi yerine getirme esnasında sunulan tüm hizmetleri gerçekleştiren kişilerdir. Hastanın sağlığından birinci derecede sorumlu uzman hekim tarafından uygulanması istenen tedaviyi yapmaktadır. Örneğin kan tahlili, idrar tahlili ya da ilaç ve enjeksiyon gibi tedavilerin gerçekleştirilmesi, aşı uygulanması ve daha sayamayacağımız bir çok işlemi yapan unvanların toplamına sağlık personeli diyebiliriz.

Sahada pek karşılığı olmasa da yardımcı sağlık personeli olarak da çoğu alanda tanımlamaya maruz kalmaktadırlar. Sağlık hizmetinin bel kemiği işleri yapan 39 meslek grubunun ortak adı olan sağlık personeli, son yıllarda artan şiddet olayları ile daha çok anılmaktadırlar.

Sağlık Personeli Görev ve Sorumlulukları

Sağlıkçı, sağlık personeli, sağlık emekçisi, sağlık profesyoneli, sağlık çalışanı gibi farklı kavramlarla tanımlanan sağlık personelinin, görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

  • Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek
  • Hastaların tedavilerini planlayarak uygulama
  • Görev alanında bulunan ilaç ve ekipman kontrolünü sağlamak
  • Hasta mahremiyetini korumak
  • İlaç ve enjeksiyon uygulamalarını yerine getirmek
  • Hekim tarafından istenen tahlilleri yapmak

Sağlık personeli ister yardımcı kelimesiyle ister kendi unvanıyla tanımlansın sağlık kurumlarında yapılan bütün hizmeti sunan çalışan olarak bilinmekte ve kabul görmektedir.

Sağlık Personeli Nasıl Olunur?

Sağlık personeli olmak için görev yapılacak unvanı bilmek gerekmektedir. Örneğin sağlık memurluğu için 2 yıllık Önlisans ve 4 yıllık lisans fakülte ve yüksek okullarını bitirmek gerekir. Kamuda görev yapmak isteyen sağlık personeli adayları, mutlaka Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puanı alması gerekir. 2 yıllık bölümler için TYT,, 4 yıllık bölümlere girebilmek için de hem TYT, hem de AYT sınavlarından belli bir puan almak gerekmektedir.

Sağlık Personeli Ne Kadar Maaş Alıyor?

Özel sektörde durum daha vahimken kamuda görev yapan sağlık personeli 3500 TL ile 7000 TL arasında ücret almaktadırlar. Alınan ücretin miktarı sahip olunan kıdem ve çalışılan statüye göre farklılık göstermektedir. Tüm memurlar da olduğu gibi sağlık personeli de derece ve kademe ye göre maaş almakta yeni göreve başlamış sağlık personeline göre 20 yıllık sağlık personelinin daha yüksek ücret aldığı bilinmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PinPin
Yorum yapın